Pamela Winchester
Botanical Garden, Berlin

 

Jungle 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
charcoal, plein air, ref.
30 x 42 cm

 

Chinese Pond grey 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
charcoal, plein air
30 x 42 cm, ref

 

Ducks on the pond

Botanical Garden
Berlin, 2009
charcoal, plein air
30 x 42 cm

 

Rock garden hill 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air
30 x 40 cm, Ingres paper

 

Purple field 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
24.5 x 32 cm

 

Purple field 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
30 x 42 cm

 

Purple field 03

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
30 x 40 cm

 

Red rock hill

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
30 x 40 cm, Ingres paper

 

Spring dusk pond 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air
30 x 40 cm

 

Spring dusk pond 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air
30 x 40 cm

 

Spring dusk pond 03

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air
30 x 40 cm

 

Mediterranean house 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air
30 x 40 cm

 

Tree tango

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
30 x 40 cm

 

Glass castle 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
30 x 40 cm

 

Red gold dusk trees

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
30 x 40 cm

 

Duftgarden medley 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air
30 x 40 cm

 

Duftgarden medley 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air

 

Pils 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
30 x 40 cm,

 

Bench 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper, ref.
30 x 40 cm

 

Pils 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper, ref.
30 x 40 cm

 

Pagoda 04

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper
30 x 40 cm

 

Black-eyed susanne path

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper, ref.
30 x 40 cm

 

White way

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper, ref.
30 x 40 cm

 

Golden rod way

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
30 x 40 cm

 

Big glass house 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper, ref.
30 x 40 cm

 

Glass castle 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper, ref.
30 x 40 cm

 

Pan 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper
30 x 40 cm

 

Green girl 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper, ref.
30 x 40 cm

 

Hingebung 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper
30 x 40 cm

 

Hingebung 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Hingebung 03

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, dorée paper, 170 g, ref.
30 x 40 cm

 

Oleander girl

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
30 x 40 cm

 

Oleander girl 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper
30 x 40 cm

 

The sower 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Half helix

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Blue half helix

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Morning pool

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Wedding guest 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Terrasse 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Lily Lake 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper
30 x 40 cm

 

Lily lake 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air,velour paper, ref.
30 x 40 cm

 

Rainbow flow 01 (Chinese lake)

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Rainbow flow 02 (Chinese lake)

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Last day of work

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Big bush

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Candy land 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, ref.
30 x 40 cm

 

Candy land 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Bathhouse windows

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper
30 x 40 cm

 

Pink bushes hill

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper
30 x 40 cm

 

Dahlia row

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper
30 x 40 cm

 

Sunset boulevard

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Split rock water fall

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Canson paper, ref.
30 x 40 cm

 

Half shell

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Sunset keyhole

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper
30 x 40 cm

 

Log cabin 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper, ref.
30 x 40 cm

 

Stone bridge 01

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, bamboo paper
30 x 40 cm

 

Stone bridge 02

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, Ingres paper, ref.
30 x 40 cm

 

Stone bridge 03

Botanical Garden
Berlin, 2009
pastel, plein air, velour paper
30 x 40 cm,

 

Stone works

Botanical Garden
Berlin, 2009
Conté, plein air, Ingres paper
30 x 40 cm