Pamela Winchester
Botanical Garden, Berlin

 

Stone globe 02

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air

 

Chinese pagoda 01

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylics, plein air

 

Chinese pagoda 02

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylics, plein air

 

Artist in white

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color & ink, plein air, ref.

 

Two artists 01

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color & ink

 

Two artists 02

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color & ink

 

Dorothea

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color & ink, ref.

 

Chinese pond 01

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylic, plein air, ref.

 

Chinese pond 02

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylic, plein air, ref.

 

Waldsee 01

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air

 

Waldsee 02

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

Waldsee 03

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

Waldsee 04

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

South field 01

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

Lily lake 01

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylic, plein air

 

Lily lake 02

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylic, plein air

 

Lily lake 03

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylic, plein air

 

Lily lake 04

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylic, plein air

 

Lily lake 05

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylic, plein air, ref.

 

Lily lake 07

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylic, no brushes, plein air

 

Lily lake 08

Botanical Garden, Berlin, 2008
acrylic, no brushes, plein air

 

Lily lake 10

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

Water lilies 01

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

Water lilies 02

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

Orange hill 01

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color & ink, plein air

 

Orange hill 02

Botanical Garden, Berlin 2008
water color & ink, plein air

 

Orange hill 03

Botanical Garden, Berlin 2008
water color & ink, plein air

 

Orange stream 01

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

Orange stream 02

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

Orange stream 03

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

Orange stream 04

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref.

 

Orange stream 05

Botanical Garden, Berlin, 2008
water color, plein air, ref., prep.